Prawo jazdy 2020

Prawa jazdy 2020. Czy będą zmiany?

Na przełomie ostatnich lat zmieniło się trochę w Prawo Jazdy. Nowy rok 2020 nie przyniesie znaczących zmian. Wiadomo jednak, że nie ma już bezterminowych prawo jazdy. Obecnie najdłuższy czas na jaki wydawany jest dokument to 15 lat. Każda osoba, która jest w posiadaniu bezterminowego prawo jazdy, będzie musiała się zgłosić do urzędu najpóźniej w 2033 r. Natomiast proces, rozpoczęcia wymiany rozpocznie się najwcześniej w 2028 roku. Takie osoby nie mają już obowiązku robienia badań lekarskich. Dotyczy to wszystkich tych, którzy otrzymali dokument na 5 lat i skończyła się jego ważność.

Koszty wymiany prawa jazdy i długość oczekiwania

Koszty związane z prawem jazdy, to koszt wymiany dokumentu, który wynosi 100,50 zł, koszt badań lekarskich 200 zł i koszt zrobienia zdjęcia, jeśli aktualnego nie posiadamy.

Długość oczekiwania na nowy dokument to 9 dni roboczych, ale często jest on krótszy. Nowe prawo jazdy możemy osobiście odebrać w urzędzie, bądź zostanie przesłane do nas pocztą. Istnieje także możliwość sprawdzenia, czy nasz dokument jest już gotowy, za pośrednictwem strony internetowej, do której adres otrzymamy w urzędzie.